Met een elektronische handtekening, gebaseerd op een gekwalificeerd certificaat, kunt u digitaal documenten versturen waarbij de identiteit van de ondertekenaar voor 100% vaststaat en waar voor 100% zeker is dat het document ongewijzigd is.

ELEKTRONISCH ONDERTEKENEN biedt u een portaal om uw elektronische documenten en pdf’s eenvoudig te ondertekenen met behulp van uw gekwalificeerd certificaat. WIND Internet heeft hiervoor uitgekiende software ontwikkeld, die aan uw Document Management Systeem (DMS) gekoppeld kan worden. Uw documenten worden vanuit het DMS doorgegeven aan ELEKTRONISCH ONDERTEKENEN en na ondertekening geretourneerd aan uw DMS. WIND Internet garandeert dat de gehele digitale procedure binnen het portaal veilig verloopt.

50 of 5000?


U kunt bij WIND Internet bundels aanschaffen om uw digitale documenten te verzenden. Wilt u 50 of 5000 documenten verzenden? Geen probleem. U betaalt per document dat u verzendt.

Wilt u weten wat u bespaart? Klik dan op Wat kost het.

Elektronisch Ondertekenen is een webapplicatie. Dit heeft als groot voordeel dat er op een pc geen lokale software hoeft te worden geïnstalleerd. Iedere computer met een internetverbinding kan hiervoor worden gebruikt.

Het proces


Elektronisch ondertekenen is onder te verdelen in twee processen: het voorbereiden van het document en het ondertekenen van het document.

Voorbereiden


Het voorbereiden van een ondertekening betekent dat wordt aangegeven wie het document moet ondertekenen. Een document kan door meerdere personen worden ondertekend. Ook kan metadata aan het document worden toegevoegd. Deze metadata kan worden gebruikt om een document na ondertekening toe te voegen aan een Document Management System. Als laatste fase wordt het document(en) toegevoegd.

Ondertekenen


Een document dat moet worden ondertekend, wordt bij de ondertekenaar per e-mail aangeboden. De e-mail bevat een link waarmee het ondertekeningsproces wordt geactiveerd.

Verwerken


Nadat het document is ondertekend zijn er verschillende mogelijkheden om het ondertekende document te verwerken. Het ondertekende document kan worden opgenomen in een Document Management Systeem. Ook zijn er mogelijkheden om het document in een centrale directory in een bedrijfsnetwerk te plaatsen. Het document kan ook doorgezonden worden. Hierbij kan worden gedacht aan een persoon, afdeling of een burger voor wie het document bestemd is, of naar een postkamer. Het is natuurlijk mogelijk om het ondertekende document af te drukken en via de post te verzenden.