Voor organisaties die een digitaal document elektronisch willen laten ondertekenen door de ontvanger, heeft WIND Internet een methode ontwikkeld die veilig én juridisch rechtsgeldig is.

Deze vorm van elektronisch ondertekenen is zeer geschikt voor het versturen van documenten waarvoor u een handtekening van de ontvanger nodig hebt. Denk bijvoorbeeld aan verzekeringspolissen, standaardcontracten, algemene voorwaarden, hypothecaire overeenkomsten, lease- of huurcontracten. Of als u een eenmalige handtekening nodig hebt voor het laten ondertekenen van een bouwtekening of een omvangrijke offerte. Intern is deze vorm van ondertekenen zeer geschikt voor projectplannen, functionering- of beoordelingsgesprekken of protocollen bijvoorbeeld.

Code per sms


WIND Internet biedt het portaal en de software die gekoppeld kan worden aan uw netwerk, waardoor u in een keer duizenden documenten kunt versturen.  Het enige wat u daarvoor nodig heeft zijn het e-mailadres en het mobiele telefoonnummer van de ondertekenaar. Als u het document naar de klant heeft verzonden, ontvangt deze per e-mail een link naar het portaal. Op het moment van tekenen wordt er een sms met een code gestuurd, waarmee het document kan worden getekend.

Als het document elektronisch ondertekend is wordt het automatisch geretourneerd. Deze oplossing is ook te koppelen aan softwareapplicaties, zodat het ondertekenproces geïmplementeerd wordt in uw eigen interne processen.

Maatschappelijk verantwoord


Dat u hiermee bespaart op de 4 p’s (printen, post, porto en personeel) mag duidelijk zijn. Uw klant zal het waarschijnlijk ook waarderen. Die kan het document én snel  ondertekenen én meteen digitaal opslaan. Geen onnodig papierverbruik en geen onnodige gang naar de brievenbus.

Gecertificeerde procedure


De gehele technische procedure van het verzenden en ontvangen is een proces, dat door middel van ISO 27001 en NEN7510 gecertificeerd.

Notarieel toezicht en identificatie


In het ondertekenproces wordt gebruikt gemaakt van een tweede code, 2-factor authenticatie. Deze code wordt opgeslagen in een database waar de notaris toezicht op houdt. Deze constructie zorgt er onder meer voor dat de handtekening alleen door de ondertekenaar kan worden gezet. De partij die om de handtekening vraagt en Elektronisch Ondertekenen hebben geen toegang tot deze code.

Indien u zekerheid wenst over de uniciteit van de ondertekenaar, kan een notaris de ondertekenaar formeel identificeren. Daardoor weet u gegarandeerd dat de ondertekenaar ook de persoon is die tekenbevoegd is.